Jelenia Góra

Zapraszamy Państwa

do korzystania z serwisu danych statystycznych charakteryzujących miasto Jelenią Górę, także w porównaniu z innymi, podobnej wielkości miastami w województwie dolnośląskim.

Charakterystyka, tam gdzie to możliwe, obejmuje okres od 2006 r.; niektóre zagadnienia przedstawiono w krótszych szeregach czasowych ze względu na brak porównywalnych metodologicznie danych.
Najbardziej aktualne informacje znajdą Państwo w zakładce "Statystyczny obraz miasta/Informacje miesięczne".

Strona została przygotowana dzięki współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Źródłem danych, jeśli nie zaznaczono inaczej są publikacje Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Głównego Urzędu Statystycznego, a także prowadzony w ramach resortu statystyki publicznej "Bank Danych Lokalnych".

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych statystyki publicznej, których adresy znajdują się w zakładce "Pozostałe informacje statystyczne".

Uwagi dotyczące zawartości serwisu lub pytania związane z prezentowanymi informacjami prosimy kierować do pracownika Informatorium w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu w Oddziale w Jeleniej Górze na adres:

B.Saldyka@stat.gov.pl

 

Jelenia Góra w statystyce